Hjem » Om oss

Om oss

om verdige smil og dens virkeSiden 2003 har Verdige Smils grunnleggere, Margaret Moiba og Aril Reiersen, hatt flere pågående og fullførte prosjekter for skolegang, helsehjelp og hjelp til selvhjelp i Sierra Leone. Alt dette arbeidet har de finansiert selv, med hjelp fra sine nærmeste.

I 2013 ble Verdige Smil Norge offisielt stiftet og registrert. Vi har en solid organisasjon i bunn bestående av våre team-medlemmer som blant annet har kompetanse innenfor ledelse, jus, administrasjon, regnskap, markedsføring, sosialarbeid, pedagogikk og helse. Sammen finner vi løsninger på de utfordringene vi møter i vårt arbeid.

Verdige Smil er en frivillig medlemsbasert, non profit organisasjon som jobber for å bidra til at barns grunnleggende rett til å leve og rett til å utvikle seg blir oppfylt. Vi tar utgangspunkt i FNs konvensjon om barnets rettigheter, menneskerettighetserklæringen, Barneloven og Loven om Barnevern.

Verdige Smil er trosmessig og partipolitisk nøytral, og jobber både internasjonalt og nasjonalt.

Vårt internasjonale arbeid

Vårt første internasjonale prosjekt har blitt startet i Sierra Leone. Her bekjemper vi mor- og barnedødelighet, mishandling av barn og kvinner, og gir mennesker nytt håp gjennom skolegang.

Verdige Smil driver omsorgsarbeid i Sierra Leone, der foreldreløse barn får et tilbud gjennom familiehjem, med mat og klær, skolegang og jevnlig helsesjekk. Fadderskap er en svært viktig måte å skaffe penger til å støtte barna. Som fadder har man også tilgang til bilder og oppdateringer om sitt fadderbarn på medlemssiden.

I tillegg vil vi bygge og drive barnehage/sfo-senter, helsesenter, og senter for yrkesrettet opplæring i de land hvor organisasjonen opererer, enten alene eller i samarbeid med andre interesserte. Vårt mål er at alle sentre etter hvert skal være selvdrevne. Dette oppnår vi ved å bygge og drive bedrifter, enten alene eller i samarbeid med andre interesserte, hvor deler av overskuddet går til å vedlikeholde og drive våre sentre. Dermed vil Verdige Smil være med på å hjelpe mennesker i Sierra Leone på lang sikt.

om organisasjonen verdige smil

Vårt arbeid i Norge

I Norge jobber vi i hovedsak med forebyggende arbeid for å bidra til å hindre at barn blir atskilt fra sine foreldre. Dette gjøres blant annet gjennom informasjonsformidling, råd og veiledningsarbeid til mennesker med fortrinnsvis minoritetsbakgrunn.

Hva vi gjør:

  • Organiserer informasjonsmøter om norsk levesett, det norske barnevernet og barneloven.
  • Støtter familier med praktisk, sosial og emosjonell veiledning.
  • Organiserer fritidsaktiviteter for barn, unge og voksne.
  • Nettverksbygging gjennom ulike aktiviteter
  • Støtter og gir veiledning om samarbeid med barnevernet, barnehager, skoler og fritidsaktiviteter.

Alle våre medlemmer får juridisk rådgivning av Advokat Janne Fjelnseth. I tillegg har vi en programrådgiver som har mange års erfaring innenfor norsk barnevern som gir råd i saker med barnevernet.

Medlemsskap i Verdige Smil

Å bli medlem i Verdige Smil er en av de viktigste måtene å støtte vårt arbeid på. Vi trenger all den hjelpen vi kan få for å kunne gjennomføre våre prosjekter på en effektiv måte.

Som medlem har du stemmerett ved lokalt og regionalt arbeid, og kan stille til valg i ulike tillitsverv etter fylte 18 år. Er du under 18 år må vi få godkjennelse av foresatte for ditt medlemskap.

En hver medlem bestemmer selv hvor mye de ønsker å bidra med i Verdige Smils arbeid. På vår medlemsside kan man bli med i grupper som man ønsker å være en del av, finne venner, diskutere, engasjere seg og planlegge møter og arrangementer.

Alle medlemmer har mulighet til å utføre forskjellig frivillighets-arbeid for Verdige Smil. Med et medlemsskap har man mulighet til å gjøre én eller flere av disse tingene:

  • Snakke med andre om Verdige Smils arbeid
  • Verve faddere, Verdige Smil Venner, talspersoner, ambassadører, familieguider, barnementorer, og kurs/foredrags-holdere
  • Spre ordet om våre frivillig-program i Sierra Leone
  • Arrangere innsamlinger

Ønsker du å bli medlem i Verdige Smil så kan du trykke her for å lese mer og registrere deg.

Del med dine venner


Submit
Flere tusen mennesker har mistet livet som følge av ebola-viruset. Mange av de etterlatte barna har søkt hjelp hos oss. Vi ønsker å hjelpe barna men trenger din hjelp.