Hjem » Vårt arbeid i Sierra Leone » Høyere utdanning i Sierra Leone

Høyere utdanning i Sierra Leone

Njala University i Freetown

Før krigen brøt ut i 1991 ble Sierra Leone sett på som en foregangsnasjon i Afrika når det kom til utdanningssystem, men med borgerkrigen kollapset utdanningssystemet fullstendig og dermed også nasjonens posisjon. En del foreldre tillater ikke barna sine å repetere et klassetrinn dersom de presterer dårlig, og betaler i stedet ekstra for at de skal få fortsette på neste trinn selv om de akademisk ikke er forberedt. Dette er oftest tilfellet med jenter på bakgrunn av at de modnes raskere enn gutter. Dette har sammen med andre faktorer vært med på å bryte ned fundamentet i utdanningssystemet i landet.

Utdanningsministeren, Hon. Dr. Minkailu Bah, har for første gang tatt noen steg for å forbedre utdanningssystemet. Han har gjort det klart at elever må bestå avsluttende eksamen på ungdomsskolenivå (Basic Education Certificate Examinations (BECE)) for at de skal kvalifisere seg for avsluttende eksamen på videregående (West Africa Senior Secondary Certificate Examinations (WASSCE)). Problematikken med denne beslutningen er at den ble gjort uten forvarsel og uten å gi tilstrekkelig informasjon til de det ville berøre. Det har medført at rundt 65 % av elever som allerede har betalt avgifter for avsluttende eksamen på videregående (WASSCE) til sine skoler ikke får delta på eksamen, fordi de ikke har bestått BECE eksamen. Dette skapte sterke reaksjoner innad i de ulike styrene i skolene rundt om i landet, fordi flere av de som ikke fikk delta gjorde opprør. Flere av elevene som var klare for sitt andre forsøk på å bestå eksamen fikk heller ikke delta selv om foreldrene var villig til å betale. Dette på bakgrunn av de nye reglene som var tredd i kraft. Disse endringene har ført med seg blandede følelser innad i Sierra Leone.

Uro ved Njala University, Bo Campus

Njala University, som er den ledende utdannings-institusjonen i Sierra Leone på høyere nivå, har fire campus i landet; ett i hovedstaden (Freetown), ett i byen Njala i Moyamba District (Hoved Campus) og to i byen Bo. Hver campus tilbyr ulike fagområder; Freetown er kjent for informasjon og teknologi, Njala campus er kjent for jordbruk, heimkunnskap, og miljøfag. Bo campus er delt i to, Torwama og Korwama. Torwama campus har ansvar for de samfunnsvitenskapelige linjene, og Korwama har ansvaret for helsefaglige linjer.

Njala University i Njala

Studieåret på universitetet er delt inn i to semester, hvor eksamen avholdes på slutten av hvert semester. Eksamen sammen med andre vurderinger underveis legger basis for om man kvalifiseres for neste nivå. Mot slutten av det siste studieåret ble studieavgiftene mangedoblet av administrasjonen ved universitetet. På bakgrunn av de vanskelige leveforholdene i landet gikk den nåværende regjeringen med president Ernest Bai Koroma inn og bestemte at styresmaktene vil betale 80% av studieavgiften for studentene. Men selv de 20 % som skal betales av studentene er mye mer enn det de tidligere har betalt.

Universitetet er organisert slik at presidenten i landet er kansler etterfulgt av visekansler som overser aktivitetene på alle de ulike campusene, og hver campus blir igjen ledet av assisterende visekanslere. Tradisjonelt sett har studenter ved Njala University registrert seg og betalt alle avgifter før eksamen. I tilfellet hvor studenter ikke har mulighet til å betale, vil de kunne gjennomføre eksamen, men ikke motta sine resultater før de har betalt avgiftene. Dette er stort sett tilfellet i det andre semesteret av skoleåret. Eksamen for det første semesteret ved alle campus under Njala University var satt til å starte 10. mars 2014. Eksamen ved alle campus ble utført uten problematikk, med unntak av de to campus i Bo.

Professor Square stod bak det som hendte, og han ville ene og alene endre på tradisjonen ved universitet når det kom til å gi studenter med liten råd mulighet til å gjennomføre eksamen. Mandag morgen den 10. Mars 2014, dagen da eksamenene skulle begynne, krevde professor Square at studentene måtte betale 60 % av de 20 % de skal betale i avgifter før de kunne ta eksamen. Saken ble ikke bedre av at selv studenter som allerede hadde betalt 60 % av avgiften ble utestengt på lik linje med de som ikke hadde betalt ett øre. Studentene støttet opp om hverandre, noe som la press på den assisterende visekansleren, og i stedet for å kalle inn de ansatte ved campusen til et ekstraordinært møte for å få orden på situasjonen tilkalte han politiet. Politiets tilstedeværelse gjorde ikke saken bedre og gjorde det vanskeligere å få kontroll. Alle eksamener ble kansellert, og flere studenter ble arrestert i opprøret.

I følge den assisterende visekansleren skulle eksamen bli gjenopptatt neste dag. Studentene gjorde det tydelig at de ikke var i posisjon til og ikke ville bli klar til å gjennomføre eksamen når deres uskyldige kolleger ble holdt av politiet. Og de ville heller ikke etterfølge de nye prinsippene innført av den assisterende visekansleren. Siden han ikke ville etterfølge kravene fra studentene førte dette til flere konfrontasjoner mellom studenter og politi, og en bygning ble satt fyr på. Noe som førte til at undervisningsmaterialer og andre materialer for flere millioner leones ble ødelagt. På grunn av dette bestemte ulike ledere i lokalsamfunnet i Bo å bryte inn og sette en stopper for eksamineringen til ting roet seg og en bedre løsning på konflikten ble funnet.

Flere av lederne i samfunnet, blant dem den assisterende direktøren for utdanning i den sørlige provinsen, legger all skyld angående opprøret på den assisterende visekansleren for å ikke å ha håndtert situasjonen profesjonelt. Det ble bestemt at eksamineringen skulle gjenopptas den 24. mars 2014, noe som ble gjennomført uten problemer.

Kommentarer

kommentarer

Del med dine venner


Submit

Les også

Verdige Smil hjelper Ebola-rammede

Noen av barna Verdige Smil har støttet med mat og hygieneartikler Verdige Smil har jobbet …

2 Kommentarer

  1. Hei.
    Jeg har lest om uroen ved de v.g.s. ang. eksamensavgiften. Hvilke konsekvenser har dette for mine fadderbarn?
    Hilsen grethe Reiersen

    • Hei.

      Alle våre fadderbarn som er på videregående skole har bestått BECE-eksamen fra ungdomsskolen og har dermed mulighet til å gå opp til WASSCE-eksamen på slutten av videregående.

Legg igjen en kommentar

Flere tusen mennesker har mistet livet som følge av ebola-viruset. Mange av de etterlatte barna har søkt hjelp hos oss. Vi ønsker å hjelpe barna men trenger din hjelp.