Hjem » Vårt arbeid i Norge

Vårt arbeid i Norge

Wow! jeg har nettopp opplevd noe stort

Hei. At jeg har vært så heldig å være en del av Verdige Smil teamet har gjort at jeg føler at jeg virkelig gjør noe meningsfylt med livet mitt. At jeg gjør det som alle medmennesker er født til å gjøre, å hjelpe andre og gjøre sitt for at verden …

Les mere »

Redd de går i glemmeboka

Internasjonal Kvinneforening Frøya arrangerer matfest til inntekt for Verdige Smil. Foto: Rosalyn Bontuyan Før jul inviterte Internasjonal Kvinneforening Frøya til matfest på Frøya, til inntekt for ebola-ofrene i Sierra Leone. Da vi ankom festen var det allerede mye folk som hadde kommet, og på kjøkkenet var damene i Internasjonal Kvinneforening …

Les mere »

Drama-workshop

Verdige Smil tilbyr drama som inkluderingsarena inn mot barneskolen/SFO. Verdige Smils dramaprosjekt er for barn som går på barneskole/SFO i alderen 6-13 år. Vårt tilbud er en åpen dramaworkshop med ulike teatermetoder der barna selv lager en forestilling. Hva vil barna få ut av dette? Barna får lære ulike dramaleker …

Les mere »

Mosjon for alle

En del av Verdige Smils team ved Ringvebukta Friskluft er godt, uansett vær! Verdige Smil arrangerer årlig aktiviteter for å engasjere folk rundt det å gi tilbake til sitt lokalsamfunn. 19 Juli i 2014 gjennomførste vi aktiviteten «Mosjon for Alle» ved Ladestien i Trondheim. På denne lørdagen var det sol …

Les mere »

En fantastisk følelse

Janne og Margaret holder kurs ved Trondheim Mottakssenter. Siden Trondheim Mottakssenter og Verdige Smil startet sitt samarbeid i 2013 har vi gjort mye sammen. Det er en fantastisk følelse å bidra med informasjonsmøter om norsk levesett, det norske barnevernet og barneloven. Informasjonsmøtene har vært vellykkede, med mange deltakere fra flere …

Les mere »

Å bygge et fellesskap

Trondheim Mottakssenter (et mottakssenter for asylsøkere i Trondheim) er en av Verdige Smils samarbeidspartnere. Det er gjennom vårt lokale arbeid «Inkludering i Fokus» at vi kom i kontakt med ledelsen ved mottaket. To av Verdige Smils medlemmer har vært svært aktive med å bidra som ledere i dette arbeidet; Janne …

Les mere »

Verdige Smil og Innsamlingsregisteret

«Vi har nå gått igjennom mottatt dokumentasjon, og foreløpig gjennomgang tyder på at Verdige Smil vil kunne tilfredsstille krav til registrering i Innsamlingsregisteret.» Det er ofte slik at når man ønsker å støtte en organisasjon er det viktig at man føler seg trygge på at mesteparten av den støtten som …

Les mere »

Dere utgør virkelig en forskjell

Enda en vellyket dag ved asylmottaket sammen med kvinnegruppen ved mottaket. Da vi startet det nye programmet vårt visste vi lite om hvordan resultatene skulle bli. Vi hadde et ønske om å bidra, vi ønsket å bidra med nettverksbygging for mennesker med minoritetsbakgrunn og bygge broer mellom majoriteten og minoritetene …

Les mere »

Uskrevne normer og barneoppdragelse

Mange foreldre og foresatte med minoritetsbakgrunn mister barna sine til barnevernet og disse barna blir plassert på institusjoner eller i fosterhjem. Disse foreldrene mister barna sine fordi barnevernet mener at de forsømmer sine plikter som foreldre på en eller annen måte. Vi mener at mange av disse adskillelsene kunne ha …

Les mere »

Det nye landet

Når man kommer til et nytt sted kan det ofte være mange utfordringer og flere ubesvarte spørsmål. Hvilke rettigheter man har som omsorgsperson, hvilke etater man som familie kan få støtte fra ved spesielle behov, hvordan man kan tilegne seg denne informasjonen, hva kan forventes av barnehager og skoler og …

Les mere »
Flere tusen mennesker har mistet livet som følge av ebola-viruset. Mange av de etterlatte barna har søkt hjelp hos oss. Vi ønsker å hjelpe barna men trenger din hjelp.