Verdige Smil hovedside

Vår Misjon

Å sikre bedring i livene til de mest utsatte i samfunnet slik at de kan leve et verdig liv



Start eller støtt en aksjon på nett

start aksjon på nett

Fra bloggen



Sponsorer

verdige smil medlem
verdige smil medlem
verdige smil blogg
verdige smil blogg
Del med dine venner










Submit