Arils Innsamlingsaksjon

Helsesenter

Jeg har en innsamlingsaksjon gående for Verdige Smil for å samle inn midler til Fundament til et helsesenter i Sierra Leone. Innsamlingsaksjonen slutter 31/12/2015 og jeg håper å samle inn kr 70 000 til dette formålet. Så langt har jeg samlet inn kr 15 100. Hvis du ønsker å hjelpe til og bidra til dette formålet, klikk på støtt-knappen til høyre.

Aksjonen er laget av: Aril Reiersen
 • Fundament til helsesenter


  Innsamlingens formål
 • kr 15 100


  Samlet inn
 • kr 70 000


  Innsamlingens mål
 • 10


  Givere
 • 0


  dager igjen

kr 15 100 Innsamlet

Mål: kr 70 000


Dagens helsesituasjon i Sierra Leone

Helsetilbudet i Sierra Leone er svært lite utbygd. I dag er det ca 110 leger og 650 sykepleiere fordelt på ca 6 millioner mennesker. I Norge er det 22500 leger og 80 000 sykepleiere fordelt på 5 millioner mennesker. Behandling ved sykehus er ikke subsidiert av staten og må også betales av egen lomme.

Gravide og barn under 5 år skal ha rett til gratis behandling ved sykehus, men med et så lite antall helsefaglige arbeidende sier det seg selv at dette er svært utfordrende å gjennomføre i praksis. Ca én av 23 kvinner dør under fødsel, og 1 av 5 barn dør før fylte 5 år. Dette er av de aller verste ratene i verden. Verdige Smil vil utdanne nye helsefaglige og bygge og drive helsesenter for å fremme bedre helse blant utsatte barn og gravide og ammende kvinner. Dette vil gi en sårt trengt mulighet til medisinsk behandling. All medisinsk behandling ved våre helsesenter vil være gratis for vanskeligstilte barn og kvinner.

Kvinner og barn blir utsatt for overgrep, både fysiske og psykiske. Spesielt jenter blir utsatt for seksuelle overgrep helt fra de er små i mange fattige land. Dette er et tabubelagt tema og må bekjempes ved å trekke det frem i lyset. Verdige Smil vil drive forebyggende virksomhet ut fra sine helsesenter. Organisasjonen vil ha foredragsholdere som driver oppsøkende virksomhet og samler lokalsamfunn til foredrag og debatt omkring temaet. Foredragsholderne vil være ansatt i Verdige Smil og kurses i temaer omkring overgrep og mishandling av barn og kvinner. Voldtekstofre, både barn og voksne, vil få behandling ved våre helsesenter. Organisasjonen vil også samle inn statistiske data som kan bringe lys over hvor stort problemet er og i hvilken grad vårt engasjement gjennom flere år vil ha innvirkning på antall overgrep.

Verdige Smil vil gi grunnleggende medisinsk behandling, inkludert behandling av malaria, tyfoid, ormer og andre sykdommer som lett lar seg behandle. Alle barn i vårt fadderprogram får behandling ved sykdom, og blir fulgt opp med jevnlige undersøkelser. Gjennom undervisning og veiledning vil Verdige Smil også arbeide for å hindre at mennesker blir smittet med sykdommer som HIV/AIDS.


 • Mona Aabel
  Mona Aabel donerte kr 100,00.
 • Kine Johnsen
  Kine Johnsen donerte kr 400,00.
 • Anonym
  En anonym gave på kr 10 000,00 ble mottatt.
 • Nansy Rusten
  Nansy Rusten donerte kr 500,00.
 • Peter Jakobsen
  Peter Jakobsen donerte kr 1 700,00.
 • Anonym
  En anonym gave på kr 500,00 ble mottatt.
 • Anonym
  En anonym gave på kr 300,00 ble mottatt.
 • Grethe Reiersen
  Grethe Reiersen donert kr 500,00.
 • Sigrid Abrahamsen
  Godt å kunne hjelpe!
 • John Andresen
  Flott tiltak Aril!

Legg inn en kommentar

Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.

 • Fundament til helsesenter


  Innsamlingens formål
 • kr 15 100


  Samlet inn
 • kr 70 000


  Innsamlingens mål
 • 10


  Givere
 • 0


  dager igjen

kr 15 100 Innsamlet

Mål: kr 70 000


Mine egne ord

Hei kjære venner. Jeg ønsker å samle inn midler til et helsesenter i Sierra Leone. Et nytt helsesenter kan gi svært ressurs-svake mennesker en mulighet til å bli sjekket og få behandling. Vær med og støtt og gi behandling til mennesker som ellers ikke vil ha råd til dette!


-Aril Reiersen

Antall aksjoner som pågår nå

5

Giverliste

Antall givere til denne aksjonen:

10


 • John Andresen
 • Sigrid Abrahamsen
 • Grethe Reiersen
 • Peter Jakobsen
 • Nansy Rusten
 • Kine Johnsen
 • Mona Aabel

10 Kommentarer

 1. Flott tiltak Aril!

 2. Sigrid Abrahamsen

  Godt å kunne hjelpe!

 3. Grethe Reiersen donert kr 500,00.

 4. En anonym gave på kr 300,00 ble mottatt.

 5. En anonym gave på kr 500,00 ble mottatt.

 6. Peter Jakobsen donerte kr 1 700,00.

 7. Nansy Rusten donerte kr 500,00.

 8. En anonym gave på kr 10 000,00 ble mottatt.

 9. Kine Johnsen donerte kr 400,00.

 10. Mona Aabel donerte kr 100,00.

Legg igjen en kommentar