Støtte til arbeid i Norge


Støtt vårt arbeid i Norge

Verdige Smil jobber med integrering med inkludering i fokus, fortrinnsvis med mennesker med minoritetsbakgrunn. Vi ønsker å bidra med blant annet nettverksbygging, informasjonsformidling, råd og veiledningsarbeid. Vi vil stimulere og motivere til økt selvhjelpsaktiviteter slik som sysselsetting, praksisplasser, dugnader og norsk korrespondanse.

Hvis du ikke ønsker å benytte skjemaet ved siden av, så kan du overføre direkte på konto: 4230.56.57926, eller bruke Vipps med vårt Vippsnummer: 38535 Merk da overføringen med «Norge».

Hva vi gjør

  • Organiserer informasjonsmøter om norsk levesett, det norske barnevernet og barneloven.
  • Støtter og gir veiledning om samarbeid med barnevernet, barnehager, skoler og fritidsaktiviteter.
  • Nettverksbygging gjennom ulike aktiviteter.
  • Vi kobler frivillige familieguider opp mot familier som trenger det.
  • Vi gir støtte til familier i en vanskelig situasjon slik at de kan komme på fote.
  • Våre familieguider støtter familier på ulike måter både praktisk og sosialt.
  • Vi kobler frivillige venneguider opp mot enslige personer i alderen 15 år og oppover som trenger en venn.
  • Vi samarbeider med asylmottak, skoler og andre instanser som jobber med målgruppen.
  • Vi tilbyr assistanse og veiledning innenfor sysselsetting, praksisplasser og dugnader for voksne
Del med dine venner


Submit