Prosjekter

1. Velg et prosjekt

Bedrift

Verdige Smils misjon er «å sikre bedring i livene til de mest utsatte gruppene i samfunnet slik at de kan leve et verdig liv». Dette betyr blandt annet at vi ønsker å gi en støtte som ikke bare kan merkes akkurat mens organisasjonen opererer i et bestemt område, men at dette vil bidra til en positiv forandring for befolkningen på sikt.

Foreldreløse barn

Den smittsomme sykdommen Ebola har tatt mange liv i Sierra Leone. Flere barn er blitt foreldreløse. Noen av disse har ingen gjenlevende omsorgspersoner som kan ta seg av dem. Fremtiden deres er svært usikker. Verdige Smil ønsker å hjelpe de etterlatte barna men trenger hjelp.

Helsefaglig utdanning

Helsetilbudet i Sierra Leone er svært lite utbygd. I dag er det ca 110 leger og 650 sykepleiere fordelt på ca 6 millioner mennesker. I Norge er det 22500 leger og 80 000 sykepleiere fordelt på 5 millioner mennesker. Ved å utdanne leger, sykepleiere og andre helsefaglige, kan du hjelpe Sierra Leones befolkning til å få et bedre helsetilbud.

Helsesenter

Verdige Smil vil utdanne nye helsefaglige og bygge og drive helsesenter for å fremme bedre helse blant utsatte barn og gravide og ammende kvinner. Dette vil gi en sårt trengt mulighet til medisinsk behandling. All medisinsk behandling ved våre helsesenter vil være gratis for vanskeligstilte barn og kvinner.

Jordskred-ofre

Over 1000 mennesker har dødd i jordskredet og flommen som rammet Sierra Leones hovedstad i August.

Nettverksbygging

Asylmottak i Norge ønsker å engasjere beboere i aktiviteter og frivillig arbeid. Verdige Smil ønsker å tilby aktiviteter i form av «produksjon» innen forskjellige håndarbeid. Gjenbruk er et viktig prinsipp men vi vil også være avhengig av donasjoner for kjøp av verktøy og hjelpemidler.

Omsorgssenter for barn

Mange barn i Sierra Leone er overlatt til seg selv når foreldrene er på jobb, og de kan bli utsatt for misbruk og utnytting av andre voksne og ungdommer. Hjelp til med å bygge et omsorgssenter for barn for å gi barna en tryggere hverdag.

Skolegang

For alle i Sierra Leone er skolegang forbundet med utgifter. 1 av 3 barn får aldri begynt på skolen, og 2 av 3 får ikke mulighet til å fortsette sin skolegang etter sjette klasse. I de aller fleste tilfeller er årsaken at foreldrene ikke har råd til å betale skolegang for sine barn.

Toalett

Ifølge WHO (Verdens Helse Organisasjon) har 87% av Sierra Leones befolkning ikke tilgang på toalett, hverken innendørs eller utendørs. Dette gjør at de få naturlige vannkildene blir forurenset og kilde til vannbårne sykdommer. Vær med og bygg et toalett og gi mennesker bedre sanitære forhold og renere vannkilder.

Vannbrønn

Vannbårne sykdommer er en av de mest vanlige grunnene til død blandt barn under 5 år i Sierra Leone. Sist i 2012 brøt det ut en kolera-epidemi der som tok livet av mange mennesker. Vær med og bygg en brønn og gi barna en trygg vannkilde.

Del med dine venner


Submit