Hjem » Vårt arbeid i Sierra Leone » I Ebolas kjølvann

I Ebolas kjølvann

Foreldrene døde av Ebola, og disse fire barna er nå etterlatt til seg selv.

Naturkatastrofer kan være spesielt traumatisk for barn. Å oppleve denne grusomme sykdommen Ebola er skremmende selv for voksne, og ødeleggelsene for samfunnet kan bli langvarige. Hele samfunnet er påvirket, noe som ytterligere undergraver barnas følelse av trygghet og normalitet. Det er derfor behov for handling fra alle som har hjerte for barn, til å spille en avgjørende rolle i å minske traumer og emosjonelle reaksjoner barn står overfor.

Siden Ebola brøt ut i Sierra Leone har det krevd mange menneskeliv og det har spredt seg svært raskt. Ebola-utbruddet har påvirket alle som bor i Sierra Leone, enten direkte gjennom smitte eller gjennom endringer i samfunnet grunnet viruset. Alle typer sosiale sammenkomster er stoppet og ferdsel utenfor hjemmet er sterkt begrenset.

Selv om hele landet er påvirket av disse begrensningene er det spesielt to områder i landet som virkelig har lidd på grunn av disse begrensningene, nemlig Kenema og Kailahun. Disse to distriktene i det østlige Sierra Leone er de områdene i landet som er hardest rammet av Ebola, og områdene har nå vært i karantene i over en måned. Flyten av mennesker inn og ut av disse områdene har vært svært begrenset. Fordi Ebola har spredt seg voldsomt den siste tiden, har presidenten i Sierra Leone i skrivende stund erklært karantene i nye områder; Port Loko, Bombali og Moyamba er fullstendig isolert i tillegg til høyrisiko-områder innenfor det vestlige Freetown, Pujehun, Tonkolili, og Kambia.

Et barn som har mistet sine foreldre til Ebola og som har blitt foreldreløst

For å få et bilde av den nåværende situasjonen i områdene som er i karantene har Verdige Smil S/L foretatt intervju over telefon. Mennesker i ulike posisjoner i livet og samfunnet ble kontaktet for å få et bilde av situasjonen og forholdene i disse områdene. Blant våre kontakter var det blant annet helsearbeidere og forretningsmenn. En negativ ting som ble poengtert fra helsearbeidernes side var stigmatisering av dem og deres arbeid. De er en av de gruppene hvor flest er blitt smittet og drept av viruset, og i enkelt områder har noen trodd at helsearbeidere fremmer viruset. Heldigvis er det færre og færre med slike meninger. De fleste ser nå det viktige arbeidet som blir gjort av helsearbeiderne og hvor mye de ofrer i kampen mot Ebola.

Det har også oppstått problemer for de som lider av andre sykdommer eller tilstander enn Ebola, som krever at de oppsøker sykehus. Dette fordi sykehusene nå blir sett på som et av de områdene hvor det er størst sannsynlighet for å bli smittet av viruset. I Kenema er laboratoriet på det statlige sykehuset stengt for all bruk bortsett fra den delen som brukes for testing av Ebola.

Søskne etterlatt til seg selv pga at alle de voksne i deres generasjonsbolig tapte kampen mot Ebola.

Det er også nå stor mangel på helsepersonell i disse områdene, mye på grunn av at dette var områder som ble rammet svært tidlig, før noe som helst type beskyttende utstyr var på plass for helsepersonell. Dette er første gang sykdommen har rammet Sierra Leone, og helsearbeidere har derfor ikke hatt den nødvendige kunnskapen om viruset og hvilke forholdsregler de burde ta for å unngå smitte. Symptomene man får av Ebola er også lik mange av de symptomene man får av andre mer vanlige lokale sykdommer. Dette har ført til at svært mange er blitt smittet og mange har omkommet som følge av sykdommen. I tillegg har det vært diskusjon om denne typen Ebola-virus er en annen enn de som er sett i andre land tidligere.

Fra forretningsmennenes side kan det virke som Ebola har gjort mer skade på forretninger enn det som ble gjort under borgerkrigen i Sierra Leone. Under krigen ble ikke forretningsvirksomhet stoppet i hele distrikter slik som det er blitt gjort nå, gjennom å sette to distrikter i karantene for å stoppe spredningen av Ebola. Dette har skapt store problemer med å drive forretninger, og siden mange går i minus nå så spår de dårlige tider langt frem i tid.

De fleste menneskene i disse områdene lider, forretninger har stoppet opp, veier er stengt, og sosiale aktiviteter er stoppet. På grunn av karantenen har også prisene på det mest nødvendige av varer skutt i været, noe som gjør det svært vanskelig for folk å både tjene penger nok og få tak i de varene de trenger for å leve.

Det største og mest forferdelige problemet er de som har blitt satt i karantene i sine egne hus på grunn av sykdom og død hos familien, ofte hvor forsørgeren i familien har omkommet. De får ikke tilgang på nok mat og andre nødvendigheter. Livet er svært vanskelig i områdene som er i karantene, men aller verst er det for de som bor i de husene hvor det har vært påvist smitte.

Verdige Smils ivrige talspersoner holder informasjonskampanje om Ebola-viruset.

Diskusjonen om hjemmene som er satt i karantene får nok støtte er svært viktig siden det i mange tilfeller viser seg at familiene i disse hjemmene lider. Et godt eksempel er fra et av husene som har vært hardt rammet i Kenema. Alle i huset døde som følge av Ebola, med unntak av en liten jente på 8-9 år med navn Martha. Hun er nå kjent som «den som overlevde». Det er helt fantastisk at Martha ble spart for Ebola, men Martha lever nå et forferdelig liv hvor hun daglig tigger om mat. Der mange har det vanskelig har foreldreløse det verst.

Mange har blitt foreldreløse, og det er også et behov for å gi støtte til omsorgspersoner som til tross for stigma har tatt i mot disse barna, de ofrer mye for å støtte disse barna. For øyblikket er behovet mat, klær og sanitære artikler. Vårt team i Sierra Leone har fått ekstra store utfordringer, da de daglig får henvendelser fra sultne barn som ser at våre barn får mat og blir tatt være på. Disse barna trenger øyblikkelig hjelp fra hver og en av oss av medmenneskelige hensyn.

Vi håper nå at så mange som mulig hjelper med det de kan, og hjelpen vil gå spesielt til disse barna. Vi håper du kan bli med og spre informasjon videre om de rammede barna, slik at flere organisasjoner og private vil bidra med hjelp. Du kan trykke her for å støtte med et engangsbeløp, eller gi direkte til vår Giverkonto: 4230.56.57926 og merk med Ebola.

Kommentarer

kommentarer

Del med dine venner


Submit

Les også

Verdige Smil hjelper Ebola-rammede

Noen av barna Verdige Smil har støttet med mat og hygieneartikler Verdige Smil har jobbet …

Legg igjen en kommentar

Flere tusen mennesker har mistet livet som følge av ebola-viruset. Mange av de etterlatte barna har søkt hjelp hos oss. Vi ønsker å hjelpe barna men trenger din hjelp.