Hjem » Vårt arbeid i Sierra Leone » Hus blir satt i karantene

Hus blir satt i karantene

Mens alle tiltak som er mulig blir satt inn i kampen mot ebolaepidimien i den vest-afrikanske regionen og i Sierra Leone spesielt, er Verdige Smil en av de mest aktive humanitære organisasjonene som er på saken. Etter flere henvendelser prøver vi å finne ut av hva som er status for de husene som er blitt satt i karantene pga. smittefare.

Hvis en person omkommer i et hus pga. ebola, så kan ingen gå inn og ut av huset på 21 dager. Dette fordi at om noen andre i huset skulle være smittet av viruset, så vil symptomene på sykdommen intreffe i løpet av denne perioden. Alle disse tiltakene blir gjort for å stoppe at viruset spres til andre. Menneskene som blir satt i karantene burde vært sikret tilgang til helt grunnleggende ting som mat, medisiner og vann, for å nevne noe. Dette burde de få både i og etter karanteneperioden på tre uker.

Verdige Smil besøkte noen av husene som har blitt satt i karantene pga. Ebola-viruset. Fem hus i fire forskjellige lokalsamfunn ble besøkt. I Batiama Lay-out ble to hus besøkt, og et hus i Durbar, Madina og Duvuibu. I noen hjem, som de to i Batiama Lay-out og det i Duvuibu, var ebola-ofrene forsørgerne av familien, og barna var dermed etterlatte og hjelpetrengende. I følge informasjonen som Verdige Smil samlet inn, ble de etterlatte familienemedlemmene i karantene forsynt med mat tre ganger i karanteneperioden (en gang i uka). Matforsyningene ble levert både av myndighetene og andre. Politiet var på plass for å passe på at alt gikk riktig for seg.

Når folk har blitt spurt om de har fått hjelp av myndighetene eller andre etter de 21 dagene, er svaret at det kanskje er på vei, men ikke har kommet frem ennå. I ettertid har det vist seg at ingen har tatt ansvar for å besøke de hjelpetrengende etterlatte i husene. Dette er veldig alvorlig. Særlig fordi de fleste som har dødd av ebola er voksne som hadde ansvar for familiens inntekt, og fremtiden til de etterlatte ser derfor svært vanskelig ut. Som en organisasjon som bryr seg ekstra om de mest sårbare, og særlig barn, er vi veldig bekymret for fremtiden til disse barna.

Stigmatisering er et annet sosialt problem for de ebola-rammede områdene nå. Mange diskriminerer de som har vært i karantene. Spesielt rammet er de som kommer fra et hus der det har vært mer enn ett dødsfall, og derfor fått karantene-tiden utvidet. Alle husene som har blitt satt i ebola-karantene, gjennomgår nå ekstra utfordringer. De allerede vanskelige levekårene for mange i landet har nå blitt mange ganger verre, og disse barna går en mørk fremtid i vente.

Vi håper nå at så mange som mulig hjelper med det de kan, og hjelpen vil nå spesielt gå til barna. I første omgang er behovet å støtte barna med mat, klær og sanitære artikler. Vi håper du kan bli med og spre informasjon videre om de rammende barna, slik at flere organisasjoner og private vil bidra med hjelp. Du kan trykke her for å støtte med et engangsbeløp.

Kommentarer

kommentarer

Del med dine venner


Submit

Les også

Verdige Smil hjelper Ebola-rammede

Noen av barna Verdige Smil har støttet med mat og hygieneartikler Verdige Smil har jobbet …

Legg igjen en kommentar

Flere tusen mennesker har mistet livet som følge av ebola-viruset. Mange av de etterlatte barna har søkt hjelp hos oss. Vi ønsker å hjelpe barna men trenger din hjelp.