Verdige Smil stipend

  • Gi månedlig støtte

  • Gi et engangsbeløp

verdige smil stipend for helsefaglig utdanning

Verdige Smil stipend for helsefaglig utdanning

I Sierra Leone er det 110 leger og 650 sykepleiere fordelt på ca 6 millioner innbyggere. I Norge er det 22500 leger og 80 000 sykepleiere fordelt på 5 millioner mennesker. Behandling ved sykehus i Sierra Leone er ikke subsidiert av staten, og må betales av egen lomme. Dette gjør at de fleste i Sierra Leone ikke har et reelt helsetilbud.

Ved å utdanne leger, sykepleiere og andre helsefaglige, kan du hjelpe Sierra Leones befolkning med å få et bedre helsetilbud. De som får utdannings-stipend fra Verdige Smil må avtjene minst 2 år (avhengig av hvor kostbar utdanningen er) ved vårt helsesenter eller ved helsesentre til våre samarbeidspartnere. Behandling ved våre helsesenter vil være gratis, noe som sikrer at mennesker kan få medisinsk behandling selv om de er ekstremt fattige.

Hjelp til med utdanning innen helsefaglige yrker og vær med på å forbedre helsetilbudet til Sierra Leones befolkning.

For å utdanne en hjelpepleier, sykepleier, eller lege, fyll inn skjemaet ved siden av eller gi et bidrag direkte på vår konto 4230.56.57926. Skriv da «helsefaglig utdanning» i meldingsfeltet når du overfører.

Del med dine venner


Submit